กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์การจัดแสดง “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย” 

การจัดแสดง “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย” 

อ่านเพิ่มเติม...
 

"สะแกราชโมเดล" ต้นแบบรักษาป่าด้วยวิทย์

"สะแกราชโมเดล" ต้นแบบรักษาป่าด้วยวิทย์

อ่านเพิ่มเติม...
 

"จิสด้า" เปิดโมเดล จัดการป่าสะแกราช

"จิสด้า" เปิดโมเดล จัดการป่าสะแกราช

อ่านเพิ่มเติม...
 

ข่าวเด่นภาคดึก สะแกราชโมเดลชุมชนป่าอยู่ยั่งยืน โคราช

ข่าวเด่นภาคดึก สะแกราชโมเดลชุมชนป่าอยู่ยั่งยืน โคราช

อ่านเพิ่มเติม...
 

สะแกราชโมเดล ต้นแบบอนุรักษ์ป่ายั่งยืน

สะแกราชโมเดล ต้นแบบอนุรักษ์ป่ายั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...
 

สะแกราช โมเดลรักษาป่าอย่างยั่งยืน

สะแกราช โมเดลรักษาป่าอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 11 จาก 18
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป