กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

รายการ เดินหน้าประเทศไทย

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 21 เมษายน 2559

Startup Thailand 2016

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 17 เมษายน 2559

ปิดเทอม สนุกคิด สนุกเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 10 กุมภาพันธ์ 2559

เดินหน้าเปิดประตูการค้าโอมาน-อิหร่าน

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 13 มกราคม 2559

เดินหน้ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2559

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 9 ธันวาคม 2558

เดินหน้าบริหารการจัดการน้ำ บ้านศาลาดิน

อ่านเพิ่มเติม...
 

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 31 ตุลาคม 2558

ผลการประชุม Post-2015 Summit และ UNGA 70

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 2 จาก 6
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป