กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

เปิดประสบการณ์ใหม่ สัมผัสโลกไร้แสงสว่างผ่าน บทเรียนในความมืด

พิมพ์ PDF

เคยสงสัยไหมว่าถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งแสงสว่าง สิ่งใดจะเป็นเครื่องนำทางให้เราก้าวไปข้างหน้า แล้วถ้าต้องอยู่ในโลกแห่งความมืด เราจะมีวิธีรับรู้หรือจินตนาการสิ่งที่อยู่รอบตัวได้อย่างไร "บทเรียนในความมืด" มีคำตอบไว้ให้แล้ว และจะทำให้เราค้นพบในสิ่งที่มองไม่เห็นอีกด้วย
      
       นิทรรศการชุด "บทเรียนในความมืด" หรือ "ดีไอดี" (Dialogue in the Dark: DID) ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าเรียนรู้และได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก นิทรรศการ"บทเรียนในความมืด" (Dialogue in the Dark) เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.15 - 17.15 น. วันเสาร์,อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.15 - 17.45 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ โทร. 0 2160 5356 โทรสาร 0 2160 5357

เว็บไซต์ http://www.facebook.com/didthailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป