โรงฉายภาพยนตร์แบบโดม อพวช. (Science dome NSM)

พิมพ์

ท้องฟ้าจำลอง อพวช. เป็นท้องฟ้าจำลองที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโดม 13 เมตร จำนวนเก้าอี้ 96 ที่นั่ง มีเครื่องฉายดาวแบบดิจิตอลเลนส์เดี่ยว อาศัยเลนส์ตาปลา (Fish eye) ในการสร้างภาพครึ่งทรงกลม เป็นผลิตภัณฑ์รุ่น Digitarium® Epsilon Fixed สำหรับใช้ประจำที่ ของบริษัท Digitaris Education Solutionsประกอบด้วยเครื่องควบคุม (Digitarium) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการฉายภาพทั้งหมด มีซอฟแวร์ที่ใช้จำลองท้องฟ้าชื่อว่า nightshade และเครื่องฉาย (Projector) ที่จะรับข้อมูลจากเครื่อง Digitarium แล้วฉายขึ้นบนโดมโค้งด้วยความละเอียด 1200 พิกเซล ดังนั้น การสร้างภาพหรือท้องฟ้าคือการที่สร้างท้องฟ้าจากซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ฉายผ่านเลนส์ตาปลานั่นเอง จึงเรียกได้ว่าเป็นท้องฟ้าจำลองแบบดิจิตอล ซึ่งจะต่างกับเครื่องฉายดาวแบบอนาล็อก ที่ใช้หลอดไฟในการสร้างดวงดาว และใช้ระบบกลไกฟันเฟืองในการขับเคลื่อน เพื่อให้ดวงดาวเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งไป