อุจจาระของแพนด้าอาจเป็นกุญแจสำคัญของ เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)

พิมพ์

นักวิจัยค้นพบจุลินทรีย์ในอุจจาระของหมีแพนด้าที่ สามารถย่อยสลายไม้ไผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมีแพนด้าสองตัวในสวนสัตว์ Memphis ได้ให้ของขวัญ ที่ยิ่งใหญ่แก่นักวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้ จากการศึกษาอุจจาระของ แพนด้าค้นพบจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายไม้ไผ่ คล้ายกับกลวิธี ที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนพืชไปเป็นพลังงานทางเลือกนั่นเอง
 
ถึงแม้ว่าหมีแพนด้าจะสามารถกินไม้ไผ่ได้เกือบทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้มีกระเพาะที่เต็มไปด้วยน้ำกรดหลายกระเพาะเพื่อช่วย ย่อยสลายเช่นเดียวกับวัว กลุ่มนักวิจัยค้นพบแบคทีเรีย 12 สายพันธุ์จากอุจจาระของหมีแพนด้า ที่มีความสามารถในการย่อย- สลายของเสีย ซึ่งรวมถึงแบคทีเรียอย่างน้อย 1 ชนิดที่ไม่เคยพบใน หมีแพนด้ามาก่อน ขณะนี้ นักวิจัยได้พยายามที่จะแยกเอนไซม์ที่ ผลิตจากแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายไม้ไผ่ได้ ทั้งนี้ การทำงาน ของนักวิจัยในเบื้องต้นคือ พยายามที่จะเสาะหาแบคทีเรียอย่าง น้อยหนึ่งชนิดในลำไส้ของแพนด้าที่สามารถย่อยสลายไม้ไผ่ได้เช่น เดียวกับแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายเศษไม้ในลำไส้ปลวก
 
เมื่อค้นพบแบคทีเรียแล้ว นักวิจัยจึงจะแยกชนิดของ แบคทีเรียดังกล่าวออกมา จากนั้นจึงจะทำการสกัดเอนไซม์ดังกล่าว และเพิ่มปริมาณการผลิตเอนไซม์ในระดับห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวอาจเป็นแนวทางช่วยลดปัญหา ความยุ่งยาก รวมไปถึงต้นทุนการผลิตของกระบวนการเปลี่ยนเซลลูโลส* ไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคตก็เป็นไปได้
 
ที่มา: Science News, September 24, 2011
 
*เซลลูโลส เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ (cell wall) ในพืช เกิดจากกลูโคสประมาณ 50,000 โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันเป็น สายยาว แต่ละสายของสายของเซลลูโลสเรียงขนานกันไป มีแรงยึด เหนี่ยวระหว่างสาย ทำให้มีลักษณะเป็นเส้นใย สะสมไว้ในพืช