Smart materials วัสดุฉลาด

พิมพ์

Smart materials วัสดุฉลาด
          เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก เช่น มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ หรือมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดขึ้นเมื่อมีความเค้น เป็นต้น ซึ่งโลหะจำรูป หรือ shape memory alloys ก็จัดเป็นหนึ่งในวัสดุฉลาด ปรากฏการณ์การเปลี่ยนรูปร่างของโลหะถูกบันทึกครั้งแรกโดยนักฟิสิกส์ชาวสวีเดนอาร์เน โอลันเดอร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1932 โดยพบว่าโลหะผสมของทองคำกับแคดเมียม  มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อให้ความร้อนและลดอุณหภูมิแก่โลหะผสม แต่จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1962 เมื่อทีมวิจัยของ Naval Ordinance Laboratory ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดยวิลเลียม บัวเลอร์  พบโดยบังเอิญว่าโลหะผสมของนิกเกิลกับไทเทเนียม  สามารถ เปลี่ยนรูปร่างได้เมื่ออุณหภูมิของโลหะเปลี่ยนไป
        
  ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags Smart materials วัสดุฉลาด