Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก

พิมพ์

Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก
          คือ ภาวะที่การกระทำหนึ่งๆ ได้ส่งผลทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ย้อนกลับไปส่งผลเสริมให้การกระทำเริ่มต้นมีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่ออากาศอบอุ่นขึ้น น้ำแข็งในมหาสมุทรอาร์กติกก็จะละลาย ซึ่งโดยธรรมชาตินั้น น้ำแข็งจะสะท้อนแสงได้ดีเพราะมีสีขาว แต่เมื่อน้ำแข็งละลายไปก็จะเปิดเผยให้เห็นส่วนที่เป็นน้ำทะเลลึกสีน้ำเงิน น้ำทะเลซึ่งมีสีเข้มจะดูดกลืนแสงและความร้อนได้มากกว่าน้ำแข็ง ทำให้โลกยิ่งอบอุ่นมากขึ้นและส่งผลสะท้อนกลับไปเสริมให้น้ำแข็งยิ่งละลายมากขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก
        
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 นาที และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 นาที FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags Positive feedback loop วงจรสะท้อนกลับเชิงบวก