กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Fogging machine hitech เครื่องพ่นหมอกไฮเทค

พิมพ์ PDF

Fogging machine hitech เครื่องพ่นหมอกไฮเทค
   
    มีคุณสมบัติในการผลิตไอน้ำขนาดเล็กเพื่อให้คล้ายคลึงกับหมอกที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เพื่อช่วยเพิ่มความชื้นในบรรยากาศ โดยใช้ระบบการสั่นสะเทือนด้วยหัวทรานสดิวเซอร์ที่ทำมาจากสารเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก ใช้วงจรไฟฟ้าในการควบคุมการสั่นสะเทือน ลักษณะการทำงานของเครื่องจะไม่ใช้ความร้อนในการกลายเป็นละอองน้ำแต่จะใช้หลักการสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดละอองน้ำจึงทำให้อุณหภูมิของละอองน้ำมีค่าเท่ากับหรือต่ำกว่าอุณหภูมิของน้ำที่เป็นวัตถุดิบ ละอองน้ำที่เกิดจากเครื่องจะฟุ้งกระจายไปในบรรยากาศและระเหยตัวอย่างรวดเร็วจึงไม่เกิดเป็นหยดน้ำและชื้นแฉะบริเวณใช้งาน
   
   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป