กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

พิมพ์ PDF

Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
   
    เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำให้สิ่งของ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ปราศจากเชื้อ โดยการนำสิ่งของที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อมาใส่ไว้ในห้องนึ่งที่มีไอน้ำร้อนและแรงดันสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดันไอน้ำ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ใช้ระยะเวลานึ่ง 15 นาที ควบคุมด้วย PLC หรือ Programmable Logic Controller แบบหน้าจอสัมผัส โดยดูรายงานผลการนึ่งฆ่าเชื้อเป็นกราฟ และทดสอบเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้องนึ่งแบบปิด ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมการแพทย์ และอื่นๆ
   
   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags Autoclave
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป