กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Stethoscope เครื่องฟังตรวจ

พิมพ์ PDF

Stethoscope เครื่องฟังตรวจ
   
    เป็นเครื่องมือที่แพทย์ใช้ฟังภายในร่างกาย ส่วนใหญ่ใช้ฟังเสียงหัวใจและปอด ในสมัยกรีกโบราณ ฮิปโปคราตีส ใช้วิธีเอาหูแนบหน้าอกผู้ป่วยเพื่อฟังเสียงโดยตรง จนถึง ค.ศ. 1816 นายแพทย์เรอเน เลนเนค (Rene Laennec) ชาวฝรั่งเศส ได้ทดลองใช้กระดาษแข็งที่ม้วนเป็นทรงกระบอกฟังเสียงหัวใจซึ่งพบว่าได้ยินเสียงชัดเจนกว่าการเอาหูแนบ ต่อมาเขาเปลี่ยนเป็นใช้ท่อนไม้ทรงกระบอกกลวงที่ติดกรวยไม้เข้ากับปลายกระบอกด้านที่ใช้แนบกับหน้าอกผู้ป่วย ปรากฏว่าเสียงที่ได้ยินชัดเจนขึ้น ทำให้อุปกรณ์นี้ได้รับความนิยมในการแพทย์ยุคนั้น หลังจากนั้นเครื่องก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีเครื่องฟังตรวจแบบอิเล็คทรอนิกส์ไร้สายส่งข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์ และบางรุ่นสามารถบันทึกสัญญาณเสียงของอวัยวะภายในตัวผู้ป่วยได้อีกด้วย
   
   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี้ Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป