กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

NASA องค์การนาซา

พิมพ์ PDF

NASA องค์การนาซา


    องค์การนาซา หรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกรฎาคม ค.ศ. 1958 มีภารกิจหลักคือ ค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศ ต่อมานาซากลายเป็นองค์กรใหญ่ และขยายศูนย์ไปทั่วอเมริการวมทั้งสิ้น 17 แห่ง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการงานทั้งหมด นาซาแบ่งเป็นแผนกหลักๆ คือ แผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศ แผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศ แผนกยานอวกาศ แผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศ และแผนกสถานีอวกาศ


   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี้ Call Center 1313

Tags NASA
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป