กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Radio Telescope (เรดิโอ-เทเลสโคป)

พิมพ์ PDF

Radio Telescope (เรดิโอ-เทเลสโคป)


    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมและบันทึกคลื่นวิทยุจากอวกาศ รูปแบบพื้นฐานจะเป็นจานขนาดใหญ่ มีทรงโค้ง แบบพาราโบล่าคล้ายกับจานรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้ตามบ้าน แต่มีขนาดใหญ่กว่า โดยทั่วไปจะมีขนาดตั้งแต่ 100 เมตร หรือ 330 ฟุตขึ้นไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณที่อ่อนๆ จากอวกาศไกลโพ้นได้ดีขึ้น เช่น จานรับสัญญาณขนาด 76 เมตร แต่มีความไวที่จะจับสัญญาณที่อ่อนเพียง 1 ใน 100 ล้านล้านวัตต์ได้


   
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป