กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Equinox อิควิน๊อกซ์

พิมพ์ PDF

Equinox อิควิน๊อกซ์

           ในภาษาไทยเรียกว่า "วิษุวัต" เป็นช่วงที่เส้นสุริยะวิถี ตัดกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทำให้ในวันอิควิน๊อกซ์นี้ในช่วงกลางวันกับกลางคืนจะยาวเท่ากัน โดยที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นใกล้จุดทิศตะวันออก และตกใกล้จุดทิศตะวันตกมากที่สุด ในรอบ 1 ปี จุดอิควิน๊อกซ์ มีอยู่ด้วยกัน 2 จุดคือ (1.)เวอนัลอิควิน๊อกซ์ หรือ วสันตวิษุวัต ตรงกับวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม (2.) ออทัมนัล อิควิน๊อกซ์ หรือ ศารทวิษุวัต ตรงกับวันที่ 22 หรือ 23 กันยายน แม้จะเป็นวันที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน แต่ไม่เคยมีวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนาน 12 ชั่วโมงอย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี ทำให้โลกมีทั้งช่วงเวลาที่โคจรห่างจากดวงอาทิตย์เมื่อโคจรไปที่ปลายสุดของวงรี บางขณะก็หมุนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเมื่อโคจรอยู่ในส่วนแคบของวงรี ประกิบกับความเอียงของแกนโลก จึงทำให้เวลาคลาดเคลื่อนไปได้เช่นกัน

           ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจีันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags Equinox
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป