กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Coordinates (โค-ออ-ดิ-เนท) หรือระบบพิกัด

พิมพ์ PDF

Coordinates (โค-ออ-ดิ-เนท) หรือระบบพิกัด
    เป็นระบบที่ใช้สำหรับอ้างอิงตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า ในทางดาราศาสตร์นิยมใช้กันอยู่สองแบบคือ ระบบขอบฟ้า หรือเรียกว่า ระบบอัลติจูดและอะซิมุท การบอกตำแหน่งระบบนี้ จะใช้ได้กับผู้สังเกตที่อยู่บนเส้นละติจูดเดียวกันในเวลาเดียวกัน และอีกระบบคือ ระบบศูนย์สูตร เป็นระบบที่จำลองมาจากการบอกตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยเส้นละติจูด และลองติจูด โดยที่บนท้องฟ้าเราจะบอกตำแหน่งเป็นค่า เด-คลิเนชั่น-เดค (Declination-Dec) และไรท์แอสเซนชั่น อาร์เอ (Right Ascension-R.A)
    
ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป