กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Dry ice น้ำแข็งแห้ง

พิมพ์ PDF

Dry ice น้ำแข็งแห้ง
    น้ำแข็งแห้ง คือคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะของแข็ง นำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ คือการนำไปแช่ปลาให้คงความสด แช่ไอศกรีมเพื่อให้เย็นและแข็งน่ารับประทาน และใช้ในการทำหมอก ควัน ในคอนเสิร์ตหรือการแสดงต่างๆ น้ำแข็งแห้งเตรียมได้จากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาผ่านกระบวนการอัดเพิ่มความดัน และทำให้เย็นลงภายใต้ความดันสูง ซึ่งสภาวะดังกล่าวจะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลายสถานะเป็นของเหลว ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เหลวนี้เมื่อทำให้บริสุทธิ์และปราศจากความชื้นด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วนำมาเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนำไปลดความดันลงอย่างรวดเร็ว ก็จะมีลักษณะคล้ายเกล็ดน้ำแข็ง และเมื่อนำเกล็ดของคาร์บอนไดออกไซด์มาอัดให้เป็นก้อนหรือเป็นรูปแบบและขนาดต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้
  
 ติดตามรับฟัง ภาษาวิทย์ วันละคำ ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.55 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 16.55 น. FM 92.5 MHz หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313

Tags Dry ice
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป