กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

โอกาสและแนวโน้มของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล

พิมพ์ PDF

เมื่อปีที่ผ่าน มีการตื่นตัวของกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet หรือ biomass pellet) จนหลายๆ คนในวงการที่เกี่ยวข้อง ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหารือกันอย่างคึกคัก หากสืบหาที่มาของปัจจัยหลักของเหตุการณ์นี้ จะพบว่ามีสาเหตุมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของต่างประเทศ ที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าถ่านหินต้องมีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนผสมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ Co-firing ทั้งนี้ประเทศเกาหลีนับเป็นลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีนโยบายในการผสมชีวมวลในอัตราส่วนร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2557 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคาดว่าประเทศเกาหลีจะมีปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากประเทศไทยประมาณ 2,000,000 ตันต่อปี นอกจากปริมาณความต้องการที่สูงแล้วราคาที่อยู่ในระดับ 135-155 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน (Free On Board Price: FOB) ได้เป็นแรงกระตุ้นหนุนให้นักธุรกิจไทยพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อส่งออกทันที

อ่านเพิ่มเติมคลิก

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป