โอกาสและแนวโน้มของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวล

พิมพ์

เมื่อปีที่ผ่าน มีการตื่นตัวของกลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet หรือ biomass pellet) จนหลายๆ คนในวงการที่เกี่ยวข้อง ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหารือกันอย่างคึกคัก หากสืบหาที่มาของปัจจัยหลักของเหตุการณ์นี้ จะพบว่ามีสาเหตุมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของต่างประเทศ ที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้โรงไฟฟ้าถ่านหินต้องมีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนผสมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ Co-firing ทั้งนี้ประเทศเกาหลีนับเป็นลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีนโยบายในการผสมชีวมวลในอัตราส่วนร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2557 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.5 ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคาดว่าประเทศเกาหลีจะมีปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากประเทศไทยประมาณ 2,000,000 ตันต่อปี นอกจากปริมาณความต้องการที่สูงแล้วราคาที่อยู่ในระดับ 135-155 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน (Free On Board Price: FOB) ได้เป็นแรงกระตุ้นหนุนให้นักธุรกิจไทยพร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเพื่อส่งออกทันที

อ่านเพิ่มเติมคลิก