เปิดบ้านนวัตกรรม

พิมพ์

  • 1
บทบาทและความสำคัญของ “นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

บทบาทและความสำคัญของ “นวัตกรรม” ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2530 โดยได้รับการยกฐานะจากสมาคมอุตสาหกรรมไทยที่ดำเนินการตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2510 มีการกำกับดูแลภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอ... Read more
5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”

5 ตุลาคม “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”

สภาพพื้นที่ทางภาคใต้มีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เนื่องจากมีกรดกำมะถัน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในโลกที่ได้มีแนวพระราชดำริและการลงมือปฏิบัติเพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่มีความเปรี้ยวจนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ให้กลับมาใช้ประโยชน... Read more