กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ชีวิตกับวิทยาศาสตร์

ทำหมันยุงลาย หวังลดปริมาณมฤตยูร้ายนำโรคสู่คน

ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณวนิช ลิ่มโอภาสมณี
13 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

เดินหน้าเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ให้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาส
13 กุมภาพันธ์ 2559

 

 

การค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงครั้งแรก หน้าต่างบานใหม่สำหรับการศึกาเอกภพ

ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช
13 กุมภาพันธ์ 2559

 

 
หน้า 9 จาก 21
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป