กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search
No pictures in gallery
"พิเชฐ" ให้ความสำคัญด้านมาตรวิทยา เชิญ ออท.เยอรมนี ร่วมงานเลี้ยงเชื่อมสัมพธภาพที่มีกว่า 17 ปี

         ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการยกระดับ อุตสาหกรรมไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.โยอาคิม อูลล์ริค ประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกับท่านเอกอัครราชทูตฯ เยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่มีมายาวนานกว่า 17 ปีให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเกิดมิติใหม่ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรวิทยา การวัด การสอบเทียบเพื่ออุตสาหกรรมและสังคมในอนาคตต่อไป

No pictures in gallery
วท. เตรียมจองพื้นที่ คลองผดุงกรุงเกษม จัดงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs

 วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อนำผลงานนวัตกรรมฝีมือคนไทยไปจัดแสดง ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อส่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้ติดตามผลงานและเลือกซื้อนวัตกรรมของไทย ตลอดจนพร้อมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยคนไทย

ก.วิทย์ - สวทช. จัดหนักโปรโมชั่น เปิดทางเอกชนเป็นเจ้าของงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพียงชิ้นละ 30,000 บาท เท่านั้น

   (3 กันยายน 2558) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดงาน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558/2” หวังกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่สนใจนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น โดยครั้งนี้ สวทช. ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและภาคการศึกษาเพิ่มเติมรวมเป็น 9 แห่ง ทำให้มีผลงานวิจัยพร้อมขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์มากถึง 82 ผลงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การเกษตร เวชสำอางค์ และพลังงาน เป็นต้น โดยผลงานวิจัยทั้งหมดจะจัดบรรยายและแสดงในงาน Technology Show ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสุโกศล 

No pictures in gallery
ก.วิทย์ฯ ร่วมแสดงผลงานวิจัยและบริการ ในงานสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด
   3 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานวิจัยและบริการ ร่วมแสดงในงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว โดยมี นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในงานดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
No pictures in gallery
รมว.วท.ประชุมจัดระบบงานประชาสัมพันธ์ รองรับภารกิจสังคมนวัตกรรม

   4 กันยายน 2558  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ของประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยใช้กลไกของคณะทำงานประชาสัมพันธ์  เพื่อบูรณาการและสร้างความเชื่อมโยงงานในอำนาจหน้าที่ งานตามนโยบายรัฐบาล และงานเพื่อการปฏิรูป ในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการปรับตัวของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่เปลี่ยนจากกระทรวงฝ่ายสังคมเป็นฝ่ายเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เราต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนหากจะเกิด ‘สังคมนวัตกรรม’ โดยมีผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาและทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า

No pictures in gallery
การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14/2558

 วันนี้ 4 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. ร่วมประชุมหารือการเดินหน้างานประชาสัมพันธ์  เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมฯ 

No pictures in gallery
ชาว อ.บาเจาะ วอนขอที่ดินทำกินคืน หลังรัฐประกาศเขตอุทยานทับซ้อน “พิเชฐ” มอบ จิสด้า

    6 ก.ย. / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้การดำเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA :จิสด้า) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.ปิยะ กิจถาวร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มผู้นำชุมชม ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ดร.พิเชฐ ชี้ “สังคมนวัตกรรมไม่ไกลเกินเอื้อม” พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนใช้สิทธิประโยชน์ที่รัฐบาลจัดให้

     3 กันยายน 2558/โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ราชปรารภ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการสร้างชาติ” ในการประชุม เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะที่ 3 (2559-2563)” จัดโดย สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

งานยางพาราจังหวัดสุราษณ์ธานี
กระทรวงวิทย์ จัดประชุม ASEAN COST ประสบความสำเร็จ ประเทศสมาชิกตอบรับข้อเสนอของไทย

 การจัดประชุม ASEAN COST ครั้งที่ 69  ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จด้วยดีตามที่คาดการณ์ไว้  ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้การสนับสนุนข้อริเริ่ม/ข้อเสนอโครงการความร่วมมือใหม่ที่ประเทศไทยเสนอในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างความตระหนักในผลกระทบของอุบัติเหตุที่เกิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคอาเซียน การจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนการวิจัยด้านชีวมวล การจัดทำแผนที่นำทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ การจัดตั้งศูนย์อบรมและวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้แห่งอาเซียน ความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ การจัดประชุมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมั่นใจว่าบทบาทและความร่วมมือดังกล่าว จะส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

ดูคลังภาพข่าวได้ที่นี่ http://www.most.go.th/main/index.php/news/gallery/category/63.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.most.go.th/main/index.php/organization-news/4634--asean-cost-.html

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป