กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน. ไทย-เยอรมณี

 เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือ ด้าน วทน. ไทย-เยอรมณี 

นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

  (23 ตุลาคม 2558) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีข้าราชการ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และนิสิตนักศึกษาได้เดินทางมาร่วมวางพวงมาลากันอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณลานพระราชวังดุสิต หรือ ลานพระบรมรูปทรงม้า 

No pictures in gallery
กระทรวงวิทย์ฯ ปิดตลาดนวัตกรรมคลองผดุงฯ ชื่นมื่นทุกฝ่ายฟันยอดซื้อ-ขายกว่า 165 ล้านบาท พร้อมส่งมอบภารกิจต่อให้มหาดไทย

 กระทรวงวิทย์ฯ ปิดตลาดนวัตกรรมคลองผดุงฯ ชื่นมื่นทุกฝ่ายฟันยอดซื้อ-ขายกว่า 165 ล้านบาท พร้อมส่งมอบภารกิจต่อให้มหาดไทย

ก.วิทย์ฯ เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2558

ก.วิทย์ฯ เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” 19 ตุลาคม 2558

ดร.พิเชฐ ชวนอาจารย์มหาวิทยาลัย มจธ. ร่วมตั้งเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”


ดร.พิเชฐ ชวนอาจารย์มหาวิทยาลัย มจธ. ร่วมตั้งเป้าหมายเป็น “มหาวิทยาลัยสร้างชาติ”
 

วท.รวมทีมนักวิทย์ฯสร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ยกรางวัลโนเบลต้นแบบ

วท.รวมทีมนักวิทย์ฯสร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ยกรางวัลโนเบลต้นแบบ

ก.วิทย์ ถอดบทเรียนเหตุราชประสงค์ ดันเทคโนโลยีซีซีทีวีเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมไทย ต่อยอดการใช้งานรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมเปิดตัวซีซีทีวี คอนซอร์เตียม อย่างเป็นทางการ

ก.วิทย์ ถอดบทเรียนเหตุราชประสงค์ ดันเทคโนโลยีซีซีทีวีเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยของสังคมไทย ต่อยอดการใช้งานรองรับสังคมผู้สูงอายุ พร้อมเปิดตัวซีซีทีวี คอนซอร์เตียม อย่างเป็นทางการ
 

“ดร.พิเชฐ” ชวนดูหนัง “เดอะมาเชี่ยน” สร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้ชัด “วิทยาศาสตร์คือชีวิต คือลมหายใจของมนุษยชาติ”

“ดร.พิเชฐ” ชวนดูหนัง “เดอะมาเชี่ยน” สร้างแรงบันดาลใจเด็กรุ่นใหม่ เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้ชัด “วิทยาศาสตร์คือชีวิต คือลมหายใจของมนุษยชาติ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ  ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Agricultural Science Food จากนิวซีแลนด์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป