กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search
วท. รุก 77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

คลังภาพกิจกรรม

วท. เตรียมรับนายกฯ พร้อมโชว์งานวิจัยใช้ได้จริงสนับสนุนกลุ่ม SMEs

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่มที่ 1: ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการคัดและจำแนกผลงานวิจัย วท.ที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมการบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Services for Industries and SMEs)

ดร.พิเชฐ นำทีมผู้บริหารร่วมหารือคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลโครงการ วมว.

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ดำเนินโครงการโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 11 มหาวิทยาลัย-โรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพของประเทศให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับป้อนเข้าสู่ระบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 12 จาก 12
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป