กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คลังภาพกิจกรรม กระทรวงวิทย์ฯ คัด 100 นวัตกรรมไทยพร้อมใช้โชว์ในงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ 58”
Search

   29 สิงหาคม 2558 เชียงใหม่ / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558” คัดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมใช้งานกว่า 100 นวัตกรรมมาจัดแสดง ชูไฮไลท์โรงงานต้นแบบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยความร้อนคลื่นวิทยุ ที่สามารถกำจัดแมลงในข้าวได้ทุกชนิดโดยไม่ใช้สารเคมี ฆ่าเชื้อโรค ลดการหืน และยืดอายุเก็บข้าวได้นานขึ้น พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุนและเจ้าของนวัตกรรม พิเศษสำหรับผู้ประกอบการรับสิทธิสนับสนุนจากภาครัฐภายในงาน เช่น คูปองนวัตกรรม การสนับสนุนเงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชน เงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม วันที่ 29 -30 สิงหาคมนี้ ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

No images in gallery
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป