กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คลังภาพกิจกรรม ไทยผนึกเยอรมัน เสริมแกร่งมาตรฐานการวัดระดับสากล เปิดช่องสินค้าคุณภาพสู่ตลาดโลก ขอยืนแถวหน้าดึงประเทศภูมิภาคเอเชียเดินพร้อมกัน
Search

    วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซอยโยธี กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายเพเทอร์  พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้อำนวยการ นายประยูร เชี่ยววัฒนา และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย ศาสตราจารย์ ดร.โยอาคิม อูลล์ริค ประธานสถาบันฯ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานมาตรวิทยาด้านการวัดอันนำไปสู่การยกระดับและประกันคุณภาพสินค้าและนวัตกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย โดยผลจากความร่วมมือนี้จะเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการถ่ายองค์ความรู้ไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

No images in gallery
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป