กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก สื่อ สิ่งพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ คลังภาพกิจกรรม "พิเชฐ" ให้ความสำคัญด้านมาตรวิทยา เชิญ ออท.เยอรมนี ร่วมงานเลี้ยงเชื่อมสัมพธภาพที่มีกว่า 17 ปี
Search

         ภายหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการยกระดับ อุตสาหกรรมไทยและประเทศในแถบภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมานั้

 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.โยอาคิม อูลล์ริค ประธานสถาบันมาตรวิทยาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกับท่านเอกอัครราชทูตฯ เยอรมนีประจำประเทศไทย และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการรับรองคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่มีมายาวนานกว่า 17 ปีให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเกิดมิติใหม่ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรวิทยา การวัด การสอบเทียบเพื่ออุตสาหกรรมและสังคมในอนาคตต่อไป

No images in gallery
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป