กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
Search

        เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในการสัมมนาเรื่อง รถพลังงานไฟฟ้า พร้อมด้วยนายเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ตัวแทนภาครัฐในประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กจากบริษัท Fomm ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมการสัมมนาฯดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ได้มีการสาธิตวิธีการใช้งานรถพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งให้ ดร.พิเชฐ ทดลองขับรถพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก พัฒนาโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ TNI ร่วมกับบริษัท Fomm coparatin จัดแสดงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่12-19 พฤษภาคม 2558 ณ อาคาร c ชั้น1 สถาบันเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น

 
No images in gallery
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป