กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การควบคุมการบินด้วยคลื่นสมอง

พิมพ์ PDF

ทีมวิศวกรพัฒนาวิธีการที่สามารถแปลงคลื่นสมองเป็นคำสั่งการบิน เพื่อทำให้การบินเป็นไปได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต

Tim Fricke นักวิศวกรการบินและอวกาศจาก Technische Universität München ประเทศเยอรมนี ผู้พัฒนาระบบการควบคุม การบินด้วยคลื่นสมองกล่าวต่อ Live Science ว่า ถ้าหากความรู้สึก นึกคิดและจิตใจสามารถควบคุมการบินได้ การบินจะเป็นเรื่องง่ายและ ปลอดภัยมากขึ้น โดยนักวิจัยประดิษฐ์หมวกเพื่อตรวจจับคลื่นสมอง (Electroencephalography: EEG) ให้แก่นักบิน 7 คน ซึ่งนักบินที่เข้าร่วมในการทดสอบนี้ แต่ละคนมีประสบการณ์ในการบินที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงนักบินที่ไม่มีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินจริง ในระหว่างการทดสอบการบิน หมวก EEGจะจับคลื่นสมองและส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นขั้นตอนของการควบคุมด้วยความคิด หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะแปลงสัญญาณไฟฟ้า และส่งสัญญาณแบบไร้สาย ส่งไปสู่การปฏิบัติ หรือการควบคุมการบิน นักวิจัยกล่าวว่า นักบินที่เข้าร่วมในการทดสอบนี้สามารถวางแผน ในการนำเครื่องบินขึ้นและการนำเครื่องบินลงจอด และสามารถควบคุมเครื่องบินได้ในช่วงไม่กี่องศาตามทิศทางที่กำหนด แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ถ้าหากการทดสอบการบินนี้เป็นการทดสอบการบินจริง คะแนนการบินของแต่ละคนที่เข้าร่วมการทดสอบสามารถผ่านเกณฑ์พื้นฐานในการทดสอบขอใบอนุญาตนักบิน และนักบินบาง คนสามารถนำเครื่องบินลงจอดบนรันเวย์ได้ในขณะที่มีพายุและสภาพการมองเห็นไม่ดี อย่างไรก็ตาม การทดสอบการบินจำลองนี้ ไม่ได้หมายถึงนักบินสามารถที่จะขับเครื่องบินจริงหรือสามารถเปลี่ยนตัวกับนักบินจริงได้ เนื่องจากการควบคุมความคิดยังคงมีข้อจำกัด ในระหว่างการทดสอบ นักบินจะต้องควบคุมความรู้สึก เพื่อควบคุมให้เครื่องบินอยู่ในเส้นทางการบิน สามารถบินผ่านเมฆและลมแรงได้

นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตจะมีการออกแบบ การส่งสัญญาณให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และพัฒนา อุปกรณ์เพื่อให้ส่งสัญญาณ ภาพหรือเสียงจำลองแก่ นักบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีขั้นสูงที่นำมาใช้กับสมองนั้น ยังคงเป็นสิ่งแปลกใหม่ ในปีหน้าอาจจะ มี การพัฒนาที่ล้ำหน้ามากกว่านี้ โดยเฉพาะเมื่อ กล่าวถึง การควบคุมการบินที่ต้องได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงสุด

 

ที่มา: Kelly Dickerson วันที่ 4 มิถุนายน 2557 http://www.livescience.com/46097-piloting-planes-with-mind-control.html

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป