กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์จากฝีมือของเหล่าแฮกเกอร์

พิมพ์ PDF

นักเจาะระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั่วไปอาจแค่พยายามเจาะหาข้อมูลส่วนตัวของคุณคนเดียว แต่ “Hacktivists” กลับสร้างความ เสียหายครั้งยิ่งใหญ่แก่ประชากรจำนวนมาก

คนทั่วไปมักได้รับคำเตือนในการเก็บรหัส (Password) หมายเลขประกันสังคม รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อป้องกันการถูก ขโมยข้อมูลจากหัวขโมยที่ขโมยโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ หรือการฉ้อโกงบนโลกออนไลน์ ถึงแม้ว่า การขโมยข้อมูล คอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้นสูง อย่างเห็นได้ชัดในปี ค.ศ. 2005 แต่ก็เป็นเพียงการเจาะฐานข้อมูลเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่หลังจากนั้นมา ได้มีการเจาะระบบ เพื่อขโมยข้อมูลครั้งใหญ่โดยกลุ่ม “Hacktivists” ซึ่งหมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รู้สึกโกรธต่อการกระทำขององค์กรต่างๆ อย่างเช่น กรณีของบริษัท โซนี่ ที่ถูกแฮกเกอร์เจาะฐานข้อมูลลูกค้าประมาณ 77 ล้านคนแล้วนำไปเผยแพร่ต่อในโลกไซเบอร์ การกระทำดังกล่าว เกิดขึ้นจากบริษัท โซนี่ ได้ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อต่อต้านกลุ่มแฮกเกอร์

ในช่วงครึ่งปีแรกของ ค.ศ. 2011 มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการถูกขโมยข้อมูลมากกว่า 107 ล้านคน ซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้ หลายคนฉุกคิดว่า ควรจะระบุข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่องค์กรต่างๆ หรือไม่ ถ้าหากวันหนึ่งอาจจะถูกเหล่าแฮกเกอร์ขโมยข้อมูลไปเผยแพร่ก็ได้ รัฐสภาสหรัฐฯ กำลังพิจารณาออกกฎหมายบังคับให้องค์กรต่างๆ เตือนผู้ใช้บริการว่า องค์กรของตนมีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการไตร่ตรองก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคล และในปัจจุบัน หลายมลรัฐ ในประเทศสหรัฐฯ ได้ระบุให้องค์กรต่างๆ ที่ถูกเจาะฐานข้อมูล ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ที่มา: Scientific American, October 2011

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป