ครอบครัวเทคโนโลยี

พิมพ์

  • 1
  • 2
เอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing)

เอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing)

ในปัจจุบันเว็บได้ก้าวเข้าสู่ยุคเว็บ 2.0หรือที่เรียกกันว่า เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเว็บ ผนวกกับการออกแบบเว็บ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมมือกันของผู้ใช้ข้อมูล จากการใ... Read more
การควบคุมการบินด้วยคลื่นสมอง

การควบคุมการบินด้วยคลื่นสมอง

ทีมวิศวกรพัฒนาวิธีการที่สามารถแปลงคลื่นสมองเป็นคำสั่งการบิน เพื่อทำให้การบินเป็นไปได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นในอนาคต Tim Fricke นักวิศวกรการบินและอวกาศจาก Technische Universität München ประเทศเยอรมนี ผู้พัฒนาระบบการควบคุม การบินด้วยคลื่... Read more
การขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์จากฝีมือของเหล่าแฮกเกอร์

การขโมยข้อมูลคอมพิวเตอร์จากฝีมือของเหล่าแฮกเกอร์

นักเจาะระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั่วไปอาจแค่พยายามเจาะหาข้อมูลส่วนตัวของคุณคนเดียว แต่ “Hacktivists” กลับสร้างความ เสียหายครั้งยิ่งใหญ่แก่ประชากรจำนวนมาก Read more
เทคนิคน่ารู้ : ใช้เตาอบไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย

เทคนิคน่ารู้ : ใช้เตาอบไมโครเวฟอย่างไรให้ปลอดภัย

เตาอบไมโครเวฟทำงานอย่างไร ? คลื่นไมโครเวฟเป็นพลังงานคลื่นความถี่วิทยุชนิดหนึ่ง โดยคลื่นไมโครเวฟจะวิ่งผ่านเข้าไปในอาหารและเข้าไปทำให้โมเลกุลน้ำในอาหารสั่นไปมา การเสียดสีระหว่างโมเลกุลทำให้อุณหภูมิของอาหารสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Read more
รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

          รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานภาพเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อการพัฒนาและการผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย นางสาวจุฑาธิป คุณาสวรรค์ ที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส... Read more
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านสเต็มเซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความก้าวหน้าเทคโนโลยีชีวภาพด้านสเต็มเซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

            สเต็มเซลล์ (Stem Cells)  หรือเซลล์ต้นตอมีคุฯสมบัติสองประการสำคัญที่ได้สร้างความหวังให้กับทั้งวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งได้แก่ความสามารถในการสร้างทดแทนตัวเองขึ้นมาใหม... Read more