ภารกิจการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาไฟป่าหมอกควันด้วยวิทยาศาสตร์, เดินหน้าผลิตชิ้นส่วนระบบราง 19 มีนาคม 2559

พิมพ์

 

Tags การบริหารจัดการน้ำ - ปัญหาไฟป่าหมอกควัน - ชิ้นส่วนระบบราง
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
» กระทรวงวิทย์ฯ เล็งผุดศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด นำร่องแพร่-สุโขทัย
» นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการ“มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” น้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้
» การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 8/2555
» แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผังเมืองในการบริหารจัดการน้ำท่วม