กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

เปิดโลกทัศน์ ครูฟิสิกส์ ม.ปลาย สัมผัสหลักสูตร นิวเคลียร์ฟิวชัน ระดับโลก

พิมพ์ PDF

ด่วน! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2558 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร ครูสอนวิชาฟิสิกส์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภาคฤดูร้อน Science Educational Program ณ Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับตัวแทนครูฟิสิกส์จากทั่วโลก ซึ่งการอบรมดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาครูให้มีประสบการณ์ และเน้นการเรียนการสอนแบบอิงมาตรฐาน (Standards-Based Instruction) ในห้องทดลองจริง พัฒนาครูให้ได้รับฝึกฝนจนมีทักษะสูง อีกทั้งตัวแทนครูจะได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Fusion & Astrophysics เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของนิเคลียร์ฟิวชัน (Nuclear Fusion) ที่ถูกต้อง และนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้จริง 

โดยคณะกรรมการฯ จะคัดเลือกครูฟิสิกส์ที่มีศักยภาพ คุณสมบัติและจำนวนที่เหมาะสมก่อนนำความขึ้นกราบทูล สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย จำนวน 2 คน ไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป  
คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้คือ
1. เป็นครูสอนวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย
2. จบการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาฟิสิกส์
3. ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าอบรมใน หลักสูตร Fusion & Astrophysics เป็นระยะเวลา 8 วัน พร้อมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรม
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.slri.or.th หรือ www.slri.or.th/llnl เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1444 Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และ สมัครออนไลน์ http://www.slri.or.th/llnl/index.php/regis ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน/น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1252, 1601  โทรสาร 0-4421-7047 อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เผยแพร่โดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นายรัฐพล หงสไกร 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ ศวภ.1
» ประกาศจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
» รับสมัครงาน บุคคลจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ของ สอว.
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
» รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
» ประกาศจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลทำความสะอาด อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป