กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

สานสัมพันธ์ ไทย - ลาว ดึงใช้แสงซินโครตรอน หวังสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ในอาเซียน

พิมพ์ PDF

 

     ซินโครตรอน จับมือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ แห่ง สปป. ลาว หารือความร่วมมือวิจัยพัฒนา และฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว ในการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน หวังสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

       วันนี้ (15 มกราคม 2558) ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน (สปป.) ลาว ในโอกาสนำคณะเข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมสถาบันฯ  ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

       ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “การหารือความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และ สปป. ลาว  เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว ที่ผ่านมา ซึ่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นสถาบันที่ให้บริการแสงซินโครตรอนแห่งเดียวในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สามารถรองรับนักวิจัยจากทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเรายังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิควิศวกรรม ซึ่งพร้อมเปิดรับนักวิจัยจาก สปป.ลาวเข้ามาใช้บริการแสงซินโครตรอนเพื่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน อาทิงานวิจัย เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโมเลกุลของสมุนไพรลาว เป็นต้น นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังสนับสนุนทุนให้กับนักวิทยาศาสตร์จาก สปป.ลาว เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน อีกด้วย”

     “อย่างที่ทราบกันดี ไทย-ลาว ถือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียง ที่มีความใกล้ชิดกันทางภาษาและวัฒนธรรม อีกทั้งเรายังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน หากเรานำเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านนี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย” ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สบ.

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป