กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก แนะนำกระทรวง หน่วยงานในสังกัด องค์การมหาชน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)

วท. เปิดบ้านซินโครตรอน ดึงงานวิจัยโชว์คณะ รมว.วิทย์ฯ สปป.ลาว

พิมพ์ PDF

    

   

    15 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว ในโอกาสนำคณะเข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและเยี่ยมชมสถาบันฯ  ณ อาคารสิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา การหารือดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในภูมิภาคอาเซียน ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 


     ศาสตราจารย์ ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว เปิดเผยว่า การเดินทางมาเยี่ยมชม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนในครั้งนี้ ได้มาตามคำเชิญของ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย เพื่อเดินหน้าตามข้อตกลงเรื่องความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้หารือร่วมกันเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะทำงานจาก สปป.ลาว ได้มาเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และได้รับฟังการบรรยายที่เป็นประโยชน์ของแสงซินโครตรอน ทำให้เห็นถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ไทย ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ในหลากหลายด้าน อาทิ การแพทย์ การเกษตร โบราณคดี สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม ที่มีความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนากำลังคนที่เป็นรูปธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และตอบโจทย์ปัญหาของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้ หากไทย-ลาวใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอนร่วมกัน จะสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

 


     ศาสตราจารย์นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว ได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน พร้อมกับชมการทำงานของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระบบลำเลียงแสง และได้รับฟังสรุปการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้แสงซินโครตรอนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านสมุนไพร อัญมณี วัตถุโบราณ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งถือเป็นการยืนยันถึงแผนความร่วมมือที่ทั้ง 2 ประเทศได้เคยหารือร่วมกัน และในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อหาข้อสรุปถึงความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างชัดเจน
     ทั้งนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มีความพร้อมด้านนักวิจัยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก
แสงซินโครตรอน โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนักวิจัยกลุ่มอาเซียนเป็นลำดับที่ 1 และกระบวนการทำงานของแสงซินโครตรอนมีกลไกลในการบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งผลงานเด่นของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในขณะนี้คือ ไข่มุขสีทองที่นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันได้คิดค้นการใช้รังสีเอกซ์เพื่อเปลี่ยนสีของไข่มุขจากสีขาวเป็นสีทองที่มีความคงทนถาวร ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว ได้ชื่นชมศักยภาพการคิดค้นงานวิจัยในด้านต่างๆ ที่หลากหลายของนักวิศวกรสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และงานวิจัยที่ได้รับความสนใจจากคณะ สปป.ลาว เป็นพิเศษ คือ การใช้แสงซินโครตรอนมาประยุกต์ใช้เพื่อการเกษตร และโรงเครื่องมือกล

     นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง สปป.ลาว และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนที่มี เทคโนโลยีเสมือนจริง AR Technology ไข่มุกสีทอง เครื่องเคลือบกระจกกล้องโทรทัศน์สำหรับหอดูดาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ฝีมือคนไทย และได้ชมสถานีทดลองต่างๆ ที่อยู่รอบๆ วงกักเก็บอิเล็กตรอน โดยสถานีทดลองเหล่านี้มีชื่อเรียกตามสิ่งที่ทำการวัด เช่น สถานีทดลองการกระเจิงรังสีเอกซ์ สถานีทดลองการดูดกลืนรังสีเอกซ์ สถานีทดลองการเรืองรังสีเอกซ์ เป็นต้น เพื่อดูเทคนิคการวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการแสงสยาม ที่ครอบคลุมงานวิจัยแขนงต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ วัสดุศาสตร์ และอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

 

 ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป