ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือเร่งสร้างสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

พิมพ์

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่ให้ความรู้พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “กิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี (ภาคเหนือ)” ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ห้องสุพรรณิการ์ ๑ ชั้น ๑ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม พร้อมเน้นย้ำสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังภัยทางรังสีกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสีในเขตภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชน ผู้นำชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ บุคคลากรทางการเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำภูมิภาคภาคเหนือตอนบนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมกว่า ๘๐ คน

 

 

นางสุชิน อุดมสมพร ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปส. มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยผ่านเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี ในอากาศ ซึ่งติดตั้งครอบคลุมหลายส่วนของประเทศ จำนวน ๑๗ สถานี ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก ขอนแก่น อุบลราชธานี หนองคาย สกลนคร บุรีรัมย์ กรุงเทพฯ ปทุมธานี กาญจนบุรี ตราด ระยอง สงขลา ระนอง และภูเก็ต และสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีใต้น้ำอีก จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ระยอง สงขลา และภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมี “ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค” จำนวน ๓ แห่ง ใน ๓ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ย้ำความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

 

โดยภายในงานเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรังสีให้ประชาช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฐานปฏิบัติการทางรังสีเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายและสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ – ๑๑๒๔

 
ข้อมูลโดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
Tags ปส. - รังสี
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปส. เดินหน้าพัฒนาการกำกับดูแล เสริมความแข็งแกร่งความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
» การจัดการกากกัมมันตรังสี
» ปส. ขานรับถ้อยแถลงนายกฯ เร่งซ้อมแผนฉุกเฉินทางรังสีเชิงบูรณาการ
» การเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีด้วยเครื่องเร่งอนุภาค
» ผู้แทนหน่วยกักกันพืชออสซี่ชื่นชมมาตฐาน ศูนย์ฉายรังสี สทน. พร้อมฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปออสเตรเลีย
» ปส. ผนึกกำลัง INENS คุมเข้ม เสริมศักยภาพความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
» ลำไยฉายรังสี