กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก หน้าหลัก

รมว.วิทย์ฯ ตรวจเยี่ยม Biotec และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร .

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ดร.มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553

 

 


     ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยของ Biotec ด้านต่างๆ อาทิ การวิจัยเรื่องพันธุ์ข้าว  ซึ่งได้มีการปรับปรุงพันธุ์ขาว ให้มีความต้านทานโรคไหม้และทนน้ำท้วมได้ดี  โดยพัฒนาพันธุ์มาจากข้าวพันธุ์ปิ่นแก้ว  และได้มีการนำไปทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดพิจิตร  พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
 

 
     โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in RURAL Schools : SiRS) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ และกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
     ฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้สด ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร และได้มีการประยุกต์ให้งานจริงด้วยความาร่วมมือกับผู้ประกอบการ  โดยใช้บรรจุผักสดหลายชนิดสำหรับตลาดซุเปอร์มาร์เก็ตในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ
       ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ให้นโยบายในการดำเนินงานว่า ให้มีการนำผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรโดยตรง  โดยเฉพาะเรื่องลำไย  ซึ่งจะมีผลผลิตออกมาพร้อมกันจำนวนมาก  ด้านการวิจัยขอให้เน้นในเรื่องที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้
 

    
     จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะฯ ได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  โดยได้เข้าเยี่ยมค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ให้การต้อนรับ  ห้อง Engineering Camp ซึ่งมีกิจกรรมการสร้างเครื่องบินขนาดเล็ก  การสร้างกล้องดูดาว โดยเด็กและเยาวชน และห้องอัจฉริยะธรรมชาติ  สร้างสรรค์เทคโนโลยี  ในรูปแบบอินเทอร์แอกทีฟ  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร

ภาพข่าว : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ และนายชัชวาลย์ โบสุวรรณ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โทร. 02 333 3700 ต่อ 3728

 

 

 

รมว.วิทย์ฯ เป็นประธานมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ  ณ ประเทศญี่ปุ่น  ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2553  จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ประเทศไทย  และได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยมี เด็กชายธนพล  ดูป้อง  ชนะเลิศ รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และนายธนาธิป  เหมือนทอง  ชนะเลิศ รุ่นผู้ใหญ่  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา 
                 ผลการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7  
                 รุ่นเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
                       1.  ชนะเลิศ ได้แก่  เด็กชายธนพล  ดูป้อง
                       2.  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1  ได้แก่  เด็กชายกิตติวัฒน์  ทาศิลา
                       3.  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2  ได้แก่    เด็กชายหนุ่ม  ปัญญา
                 รุ่นผู้ใหญ่
                       1.  ชนะเลิศ ได้แก่  นายธนาธิป  เหมือนทอง
                       2.  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1  ได้แก่  นายสุเทพ  นิยมพงศ์ 
                       3.  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2  ได้แก่   นายกิตติวงศ์  ไทยบุรี

 

 


ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

เด็กนักเรียนภาคใต้และภาคเหนือ ได้รับเลือกให้เป็นยุวทูตดาราศาสตร์

ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานมอบรางวัลโครงการ “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน”  คณะกรรมการฯ คัดเลือกให้ เด็กชายวชิรกร  อาษาสุจริต  จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี เป็น “ยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน” ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่านักเรียนที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย มีความรู้ความสามารถจึงได้พิจารณาเพิ่มรางวัลยุวทูตฯ และได้คัดเลือกให้ นายนัคเรศ อินทนะ จากโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน เป็นยุวทูตดาราศาสตร์อีก 1 คน  เพื่อเป็นตัวแทนเด็กนักเรียนไทยไปทัศนศึกษา ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่  เมืองลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากพณฯท่านก่วนมู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี  ณ บริเวณเวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน (วันที่  22 สิงหาคม 2553)
               

       ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมกับความสามารถของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นยุวทูตดาราศาสตร์ ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่เยาวชนไทยจะได้เห็นถึงพัฒนาการที่ล้ำสมัยทางด้านดาราศาสตร์จากประสบการณ์จริงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการกระตุ้นความใฝ่รู้ด้านวิทยาศาสตร์ การที่เยาวชนได้มีโอกาสสัมผัสองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติ จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการทัศนศึกษาในครั้งนี้มาพัฒนาวงการดาราศาสตร์ของไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในระดับเวทีโลกต่อไปได้ในอนาคต และนอกจากนี้ ในปี 2553 นี้เป็นปีครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน โครงการยุวทูตดาราศาสตร์ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย-จีน นี้ จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย 
                ด้าน รศ.บุญรักษา   สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำการคัดเลือกยุวทูตดาราศาสตร์ ประจำปี 2553 ในรอบชิงชนะเลิศ ได้กล่าวว่าคณะกรรมการฯ ต้องประชุมกันหลายครั้งก่อนที่จะทำการตัดสินทั้งนี้เพื่อให้ได้เยาวชนที่มีความสามารถเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นยุวทูตดาราศาสตร์คนแรกของประเทศไทย โครงการนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ในรูปแบบของการแสดงความสามารถและนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้วงการดาราศาสตร์ของประเทศไทยได้กระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะเป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยและวงการดาราศาสตร์ไทยได้มีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป
                สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประเทศที่มีหอดูดาวที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งมีทัศนวิสัยของท้องฟ้าที่เอื้อต่อการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง สถาบันวิจัย    ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหอดูดาวยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมโครงการ  “East Asian 2-meter Optical-Infrared Telescope Network” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย ในการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ระดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตรของแต่ละประเทศ รวมทั้งกล้องโทรทรรศน์ซูบารุ (Subaru Telescope) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตรที่ตั้งอยู่ที่ยอดเขาเมานาเคอา (Mauna Kea) บนเกาะฮาวายร่วมกันสังเกตการณ์และดำเนินการวิจัย
                หอดูดาวยูนนานมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยซึ่งสามารถสนับสนุนการศึกษาและการทำวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ให้กับนักดาราศาสตร์จากทั่วโลกได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น เครื่องสะท้อนภาพดวงอาทิตย์ (Heliostat) กล้องสำรวจดวงอาทิตย์ (Solar Patrol Telescope)  กล้องดูดวงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7 เซนติเมตร  กล้องโทรทรรศน์วิทยุ (Radio Telescope) ขนาดใหญ่ มีจานรับสัญญาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เมตร กล้องดาราศาสตร์จีออเดซี่แบบอัตโนมัติ (Astronomical Geodesy Automatic)กล้องโทรทรรศน์ทรานซิท (Transit Telescope) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร นอกจากนี้หอดูดาวยูนนานยังมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์กับประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันโดยได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณในการแลกเปลี่ยนนักวิชาการจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
                หอดูดาวเกาเหมยกู่ (Gaomeigu Astronomical Observatory, GAO) ตั้งอยู่ที่เมืองเกาเหม่ยกู จังหวัดลี่เจียง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเกาเหมยกู่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน อยู่ห่างจากเมืองคุนหมิง (Kunming) ประมาณ 200 กิโลเมตร หอดูดาวเกาเหม่ยกู มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,193 เมตรมีทัศนวิสัยอยู่ในระดับดีมาก มีคืนฟ้าใสโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 250 คืนต่อปีเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ นับเป็นหอดูดาวที่อยู่ที่ตำแหน่งสูงสุดของจีน และมีกล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

 

 

 

ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail : 
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ภาพข่าวโดย : นางสาวสุนิสา ภาคเพียร อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน้า 2 จาก 156

คลังภาพกิจกรรม คลังวิดีโอ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ งานวิจัยใช้ได้จริง


Callcenter 1313
 

สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์
 

ติดตามชมวิดีโอกระทรวง คลิกที่นี่

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

GINFO GINFO Smart job Centere-Governmentจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

1111 and 1155 thailand move forward thailand move forwardสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป