รมว.วท.นำคณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ 12 สิงหา

ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล  รมว.วท.นำคณะผู้บริหาร บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ 12 สิงหาพระราชินี ณ ห้องส่ง อสมท.เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2553

 

  RSGallery2: Access denied to gallery 27