โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการ ใช้แมลงวันที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น

พิมพ์

    โดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมัน ผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดย เทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่นนั้นเป็นวิธีการควบ คุมแมลงวันผลไม้แบบเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อเกษตรกร โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทั้งพื้นที่รกร้าง ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 16,200 ไร่ หลังจากดำเนินการไปแล้ว สามารถกำจัดแมลงวันผลไม้ ที่มีในพื้นที่ไปประมาณ500,000 ตัว และจำนวนของแมลงวันผลไม้สามารถลดลงได้อีกโดยการปล่อยแมลงวันที่เป็นหมัน เพื่อให้ผสมพันธ์กับแมลงตัวเมียในธรรมชาติ ทำให้ความเสียหายของผลไม้หลัก คือ ลองกอง เสียหายเพียง 0-4 %
    สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ได้นำแมลงวันที่เป็นหมันโดยวิธีฉายรังสีจำนวนกว่า 1 ล้านตัว ปล่อยสู่พื้นที่เพื่อลดปริมาณแมลงวันในธรรมชาติให้น้อยลง ลดการทำลายและเพิ่มผลผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ มีสภาพผิวที่สวยปราศจากการทำลายของแมลงวันผลไม้ สามารถเป็นแหล่งผลิตมังคุดคุณภาพดีของประเทศไทย และสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม สทน. และเกษตรกรมีความคาดหวังที่จะทำให้พื้นที่ตำบลตรอกนอง ซึ่งรวมถึงการขยายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีให้เป็นเขตที่มีการระบาดของแมลง วันผลไม้ต่ำ และประเทศไทยสามารถก้าวสู่ประเทศปลอดแมลงวันผลไม้เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ทั้งนั้น ความสำเร็จจะมีได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่างชุมชน และภาครัฐ รวมทั้งเกษตรกร ที่จะสามารถทำให้การบูรณาการ และการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
ประโยชน์ของผลงาน
    โครงการดังกล่าวสามารถลดปริมาณความเสียหายของผลผลิต ลดการทำลายและเพิ่มผลผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพ มีสภาพผิวที่สวยปราศจากการทำลายของแมลงวันผลไม้ สามารถเป็นแหล่งผลิตมังคุด และลองกองคุณภาพดีของประเทศไทย และสามารถส่งออกได้ในปริมาณที่มากกว่าเดิม
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    เกษตรกรรม และปศุสัตว์การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต และโรคโครงการควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็น หมัน ผสมผสานร่วมกับวิธีการอื่น

สาขาผลงาน :  งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและชีวภาพ

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
นายวนิช ลิ่มโอภาสมณี
นางสุชาดา เสกสรรวิริยะ

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 50 - ผลงานเด่น - แมลงวันผลไม้
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ นำเทคโนโลยีช่วยชาวสวน เดินหน้า“ทำหมันแมลงวันผลไม้”ตัดวงจรขยายพันธุ์
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า