กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

การศึกษาพันธุ์บัวฉายรังสี

พิมพ์ PDF

    โดยปกติบัวหลวงของไทยจะมีเพียง 2 สี คือ ขาวและชมพู เท่านั้น แต่เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ทางคณะกรรมการจัดงาน "บัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ" ราชบัณฑิตเปิดเผยว่า ทีมวิจัยของ สทน. ร่วมกับ ดร.วรนุช ละอองศรีและ ดร.เสริมลาภ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวของไทยซึ่งเริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนา ในปี 2545 โดยได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา สายพันธุ์บัวหลวงสีเหลืองสด ที่มีถิ่นกำเนิดในมลรัฐฟลอริดาและมิชิแกน ในอเมริกา ซึ่งเป็นพันธุ์บัวในเขตหนาว แต่ตอนนี้สามารถปลูกได้ในประเทศไทย ถือเป็นความสำเร็จรายแรกในเอเชียเขตร้อน ซึ่ง "ก่อนหน้านี้ประเทศจีนเคยนำไปปลูกได้เช่นกัน เป็นการนำไปเพาะพันธุ์ในพื้นที่หนาวเย็นเหมือนในอเมริกา แต่ว่าทีมวิจัยของไทยแซงหน้า สามารถทำความสำเร็จก่อน ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทำได้ในเขตร้อน ที่ไม่เคยมีใครในโลกทำได้ ส่วนชื่อในภาษาไทยของบัวพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้ตั้ง ทีมวิจัยได้พยายามหาทางเพาะพันธุ์บัวมานานนับแต่ พ.ศ.2545 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ออกดอกบ้างไม่ออกบ้าง กระทั่งได้เทคนิคใหม่โดยได้นำเอาเหง้าบัวพันธุ์นี้ไปฉายรังสีแกมมา เพื่อเปลี่ยนสภาพให้สามารถทนสภาพอากาศของเขตร้อนในประเทศไทยได้ จากนั้นจึงนำไปปลูกทดลองที่ จ.เชียงราย และที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(อสพ.) จ.เชียงใหม่ ปรากฏว่าให้ผลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ออกดอกสีเหลืองสดใส สวยงาม ขณะนี้กำลังทดลองต่อเนื่องเพื่อผสมพันธุ์กับบัวหลวงพื้นเมือง และเพื่อให้เกิดบัวหลวงสีสันใหม่ๆ จากเดิม
    การให้ดอกของบัวหลวงสีเหลืองน่าจะเป็นผลมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ ช่วงระยะเวลาอากาศเย็นในฤดูหนาวทำให้เกิดตาดอก และช่วงแสงที่มีระยะยาวในฤดูร้อนกระตุ้นให้มีการออกดอก โดยมีข้อสังเกตว่าช่วงเวลาการออกดอกของบัวพันธุ์นี้อยู่ในช่วงมิถุนายนถึง สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงวันที่ยาวในสหรัฐอเมริกา บัวเหลืองพันธุ์กลายที่สามารถออกดอกได้ในประเทศไทยได้อาจเกิดจากการกลาย พันธุ์ในยีนที่ทำให้ความต้องการช่วงแสงวิกฤต (Criticalday-length) สั้นลงเพียงพอที่จะตอบสนองต่อช่วงแสงวันยาวในภาคเหนือของไทยได้
ประโยชน์ของผลงาน
    ได้สายพันธุ์บัวใหม่ และได้พัฒนาสายพันธุ์นประเทศไทยให้มีความหลากหลายขึ้น
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การปลูก การเลี้ยง

สาขาผลงาน :  งานวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและชีวภาพ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป