การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

พิมพ์

    จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศประจำปี เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการกระจายการแข่งขันไปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์ - สร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน - พัฒนาทักษะด้านการผลิต - สร้างประสบการณ์ทำงานเป็นทีม - พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร กิจกรรม - การสัมมนาครู อาจารย์ การพัฒนาจรวดขวดน้ำ - จัดการแข่งขันระดับภูมิภาค เดือนมิถุนายน - กรกฏาคม - จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกเดือนสิงหาคม - จัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเดือนตุลาคม เป้าหมาย - การแข่งขันรอบคัดเลือก ภาคละ 2 สนาม - ผู้เข้าร่วมแข่งขันปีละ 1,500 ทีม ประโยชน์ ของผลงาน
 


    กิจกรรมเกิดการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการทดลอง การเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุข มีความเพลิดเพลิน
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    การศึกษา - เรียนรู้ - สร้างความตระหนัก ว&ท

สาขาผลงาน : พัฒนากำลังคน

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 46-ปัจจุบัน - ผลงานเด่น - การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท. มอบรางวัลการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่12 เดินหน้าสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด