กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รายการ “เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.”

รายการ “เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.”

พิมพ์ PDF

      ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ที่มีชื่อรายการว่า “เรียนรู้ เรื่องวิทย์  ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสสัมผัส รู้จัก และคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยมีสมาชิกเป็นตัวแทนเยาวชน จำนวน 3 คน คือ พี่ตั้ม น้องเอ๋ย และน้องเกตต์ ที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี และมีลักษณะของความช่างคิด ช่างสังเกต ชอบศึกษาค้นคว้า และชอบออกไปผจญภัยเรียนรู้ ทดลอง สัมผัส         สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวด้วยตนเอง
 
    เนื้อหาของรายการจะแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ และความสนุกสนานน่าติดตาม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และเยาวชนได้เป็นอย่างดี

    ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย และทุกวันเสาร์เวลา 09.00 -09.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MVTV ช่อง Hit Station

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป