รายการ “เรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.”

พิมพ์

      ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ที่มีชื่อรายการว่า “เรียนรู้ เรื่องวิทย์  ช่างคิด...ช่างสังเกต โดย อพวช.” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสสัมผัส รู้จัก และคุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัว ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ โดยมีสมาชิกเป็นตัวแทนเยาวชน จำนวน 3 คน คือ พี่ตั้ม น้องเอ๋ย และน้องเกตต์ ที่มีอายุระหว่าง 13 – 18 ปี และมีลักษณะของความช่างคิด ช่างสังเกต ชอบศึกษาค้นคว้า และชอบออกไปผจญภัยเรียนรู้ ทดลอง สัมผัส         สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวด้วยตนเอง
 
    เนื้อหาของรายการจะแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ และความสนุกสนานน่าติดตาม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน และเยาวชนได้เป็นอย่างดี

    ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ทีวีไทย และทุกวันเสาร์เวลา 09.00 -09.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MVTV ช่อง Hit Station

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - เรียนรู้เรื่องวิทย์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด