กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2552

พิมพ์

       อพวช. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาล อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และบริษัทเอกชน จัดงาน “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ปี 2552” ขึ้นในส่วนของพื้นที่ภาคกลาง 18 จังหวัด ระหว่างวันที่  4-23 สิงหาคม 2552 ณ อพวช. ภายในงานประกอบด้วย การประกวด การแข่งขัน และการแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนภาคกลาง อาทิ การประกวดสิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย การแข่งขันวาดการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และเกมส์วิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ  ให้ร่วมสนุก โดยมีเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานถึง 1,301,756  คน

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด