กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2552

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2552

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบหมายให้ อพวช. เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ อาทิ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และบริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ภายใต้ชื่อว่า “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2552” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2552 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ  เป็นประธานเปิดงาน
          ภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย การจัดแสดงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังมีนิทรรศการจากประเทศญี่ปุ่นโดยการนำหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ มาจัดแสดง นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นมากมาย ได้แก่ การแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน เช่น ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาของการจัดงานมีผู้เดินทางมาเข้าชมจากทั่วประเทศกว่า 1,301,756 คน

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดงาน "มหกรรมวิทย์ฯ ประจำปี 2559" อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ปีแห่งถั่วพัลส์ ปีสากลของยูเนสโก
» รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวถึงงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ
» เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
» ประมวลภาพมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
» บูธ กฟผ.นักเรียน นักศึกษา ประชาชนหลั่งไหล ชมภาพยนตร์ 3D และ 4D เหมือนเข้าไปอยู่ในบรรยากาศจริง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป