กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

คาราวานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ PDF

          คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามากมาย ซึ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

          ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยัง 20 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชลบุรี อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ เลย นครพนม นครราชสีมา อ่างทอง กาญจนบุรี แพร่ พิจิตร นครศรีธรรมราช สงขลา พิษณุโลก ลำปาง จันทบุรี สกลนคร อุบลราชธานี เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 431,931 คน

 

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป