คาราวานวิทยาศาสตร์

พิมพ์

          คาราวานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ อพวช. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายฐานการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษามากมาย ซึ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

          ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้นำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงยัง 20 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร ชลบุรี อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ เลย นครพนม นครราชสีมา อ่างทอง กาญจนบุรี แพร่ พิจิตร นครศรีธรรมราช สงขลา พิษณุโลก ลำปาง จันทบุรี สกลนคร อุบลราชธานี เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 431,931 คน

 

 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - คาราวานวิทยาศาสตร์
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า