กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

บริการแหล่งเรียนรู้

พิมพ์ PDF

   

ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาครบรอบเป็นปีที่ 9   และครบรอบปีที่ 6 สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อีกทั้งยังได้เริ่มเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนนิทรรศการชั่วคราว แหล่งเรียนรู้ของ อพวช. เหล่านี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งสาระ ความรู้ และความเพลิดเพลิน แก่ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณนี้มีประชาชนทั่วประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. รวมเป็นจำนวน

กว่า 1,525,305 คน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 629,105 คน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจำนวน 606,853 คน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 280,502 คน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จำนวน 8,845 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่ อพวช. จัดขึ้นเป็นประจำอีกเป็นจำนวน  ถึง 524,263 คน

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป