บริการแหล่งเรียนรู้

พิมพ์

   

ในปีงบประมาณ 2552 อพวช. ได้เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มาครบรอบเป็นปีที่ 9   และครบรอบปีที่ 6 สำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อีกทั้งยังได้เริ่มเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนนิทรรศการชั่วคราว แหล่งเรียนรู้ของ อพวช. เหล่านี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมวิทยาศาสตร์ ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งสาระ ความรู้ และความเพลิดเพลิน แก่ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณนี้มีประชาชนทั่วประเทศเดินทางมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของ อพวช. รวมเป็นจำนวน

กว่า 1,525,305 คน จัดเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน 629,105 คน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจำนวน 606,853 คน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 280,502 คน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จำนวน 8,845 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่ อพวช. จัดขึ้นเป็นประจำอีกเป็นจำนวน  ถึง 524,263 คน

 

 

 

Tags ผลงานเด่นประจำปี 52 - ผลงานเด่น - แหล่งเรียนรู้
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» คาราวานวิทยาศาสตร์
» การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ
» MARINE CYCLOPEDIA CD-ROM Volume 1
» ภาพถ่ายดาวเทียมแบบออร์โธ
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 จำนวน 111 ป่า
» โครงการสำรวจสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่จะกำหนด ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 1 จำนวน 79 ป่า
» โครงการพัฒนาข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงพร้อมใช้เพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์จังหวัด