กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

ระบบอุปกรณ์ตรวจตาทางไกล

พิมพ์ PDF

    อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา โรคตา โดยพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจอวัยวะต่างๆ ของดวงตาจากระยะไกล ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เรียกว่าอุปกรณ์ตรวจดวงตาทางไกล
    อุปกรณ์ชุดนี้ ต้องอาศัยกล้องส่องตรวจตาเป็นอุปกรณ์หลัก แพทย์จะควบคุมการทำงานจากระยะไกล ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น เมาส์ หรือจอยสติกส์ และใช้กล้องถ่ายภาพดวงตาในตำแหน่งต่างๆ ตามความต้องการภาพถ่ายดวงตาที่ได้จะถูกส่งไปแสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์ ทำให้แพทย์ สามารถติดตามและตรวจรักษาคนไข้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบคนไข้ด้วยตนเอง ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ในการตรวจรักษาโรคตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ชุมชนห่างไกล อุปกรณ์ตรวจตาทางไกลนี้สามารถติดตั้งไว้กับโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถเข้าถึง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ประโยชน์ของผลงาน
    1. แก้ปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์
    2. เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
    3. ลดเวลาการทำงานของแพทย์ เนื่องจากสามารถคัดแยกผู้ป่วยก่อนได้
    ปัจจุบันโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ ได้ทดลองนำมาใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    สาธารณสุข

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ICA)

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป