กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานเด่นกระทรวง ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวแก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้สู่เกษตรกร

การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวแก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้สู่เกษตรกร

พิมพ์ PDF

    ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมสุพรรณบุรีให้ต้านทานโรคไหม้ ทำโดยใช้วิธีปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน ร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะต้านทานโรคไหม้และ คุณภาพหุงต้มในการคัดเลือก จนได้ข้าวที่ทนต่อโรคไหม้ และมีคุณสมบัติของข้าวหอมสุพรรณบุรี ให้ชื่อว่า "ข้าวพันธุ์แก้วเกษตร"ที่เป็นพันธุ์ข้าวหอมที่มีคุณลักษณะต้านทานโรคไหม้ มีคุณภาพหุงต้มดี มีเมล็ดยาวใสมาก ทรงต้นเตี้ย แตกกอดี อายุปานกลางและให้ผลผลิตดี ทั้งในสภาพนาดำและนาหว่านน้ำตมในภาคกลาง
    เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ไบโอเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมเกล้าฯ ถวายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้ จำนวน 3,000 กิโลกรัม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนเมษายน 2550 และทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวแก่ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปแจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคใบไหม้หรือ ไหม้คอรวง เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อพันธุ์แก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้เนื่องจากต้านทานโรค ไหม้ดี แตกกอดี เมล็ดยาว และมีคุณภาพการหุงต้มดี
ประโยชน์ของผลงาน
    1. เพื่อแก้ปัญหาโรคใบไหม้และไหม้คอรวง
    2. ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดกับชาวนา
    3. เป็นองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว
การจำแนกการนำไปใช้ประโยชน์
    เกษตรกรรม และปศุสัตว์
     - การแก้ไขปัญหาในด้านกระบวนการผลิต และโรค
     - การแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตตกต่ำอันเนื่องมากจากโรคในพืช
    การดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไป
    การประกอบอาชีพระดับครัวเรือน

สาขาผลงาน : การเกษตร

ชื่อผู้ผลิตผลงาน :
หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป