กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish

Traffy ระบบรายงานสภาพการจราจร

พิมพ์ PDF

     ระบบประเมินและรายงานสภาพจราจรตามเวลาจริง (Real Time) ที่เรียกว่า โปรแกรมทราฟฟี(Traffy)  เป็นโปรแกรมที่แสดงสภาพจราจรผ่านคอมพิวเตอร์ทางเว็บไซต์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่
    บนเว็บไซต์สามารถเข้าไปที่  www.traffy.in.th  แสดงสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เส้นทางการจราจรทั้งขาเข้า และขาออก  ในรูปแบบของแผนที่  เส้นสี ภาพถ่าย กราฟสถิติ และข้อความ บนแผนที่ Google Map
    สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถใช้กับมือถือหลายระบบ เช่น Java, Symbian, Windows Mobile, iPhone โดยสามารถเข้าใช้และดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ www.traffy.in.th สำหรับทุก Platform เพียงดาวน์โหลดโปรแกรม Traffy ใน ระบบซิมเบียน (symbian)   ได้ที่ http://traffy.nectec.or.th.mtraffy ระบบวินโดว์โมบายล์ (windows mobile)ได้ที่  http://traffy.nectec.or.th/ptraffy  โดยไม่ต้องใช้ระบบจีพีเอส (GPS)

     ระบบ Traffy แสดงสภาพจราจรจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง ได้แก่ ป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลตำรวจทางหลวง ข้อมูลจากตำรวจราจร และ นอกจากนี้ระบบยังได้เพิ่มความสามารถที่ช่วยวางแผนการเดินทางแก่ผู้ใช้งาน เช่น ระบบทำนายสภาพจราจรล่วงหน้า สามารถทำนาย ได้ 10 และ 30 นาที  ระบบช่วยค้นหาสถานที่ และระบบแนะนำเส้นทาง การเดินทางเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางไม่ต้องหลงทางอีกต่อไป
วิจัยและพัฒนาโดย  หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป